Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΟΥΣ!!

1.Εκείνοι που αξιώθηκαν να γίνουν τέκνα Θεού, και έχουν τον Χριστό μέσα τους, περιθάλπονται στα βάθη της καρδιάς τους από την Θεία Χάρη! Συμβαίνει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, ως να ευρίσκωνται σε Βασιλικό δείπνο, να ευφραίνωνται και να χαίρωνται με κάποια ανέκφραστη και ανείπωτη αγαλλίαση! Και άλλοτε, ως νεόνυμφοι, να νοιώθουν πνευματική ηδονή, ενώ άλλοτε, ως ασώματοι Άγγελοι, να αισθάνωνται τόση ελαφρότητα στο σώμα τους, ώστε να νομίζουν ότι δεν έχουν σώμα! Και άλλοτε πάλι, το Άγιο Πνεύμα, άναψε μέσα τους τόση αγάπη, ενωμένη με ανείπωτη ηδονή, ώστε, εάν ήταν δυνατόν, κάθε άνθρωπο να τον αγκαλιάσουν, χωρίς να ξεχωρίζουν καλό ή κακό! Άλλοτε δε, τόσο πολύ εξουδενώνουν τον εαυτό τους, ώστε να νομίζουν ότι κανένας δεν είναι παρακάτω από αυτούς, αλλά ότι είναι τελευταίοι απ’ όλους! Πότε τους κυκλώνει μεγάλη γαλήνη και ησυχία και τους αγκαλιάζει η ειρήνη και τους κυριεύει μιά θαυμαστή πνευματική ηδονή, και πότε γεμίζουν σύνεση και Θεία σοφία και ανεξιχνίαστη πνευματική γνώση! Και γενικά, δέχονται τόση σοφία από τη Χάρη του Χριστού, όπου δεν μπορεί καμμιά γλώσσα να διηγηθή!

2.Τα παραπάνω ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος, συντελούνται σε ανθρώπους που έχουν φθάσει σε μεγάλα πνευματικά μέτρα και πλησιάζουν την τελειότητα! Όταν φθάσει κανείς στην πνευματική τελειότητα, αφού καθαρθή πλήρως απ’ όλα τα πάθη και ενωθή με το Παράκλητο Πνεύμα, τότε γίνεται όλος φως, όλος πνεύμα, όλος χαρά, όλος ανάπαυση, όλος αγαλλίαση, όλος αγάπη, όλος ευσπλαγχνία, όλος αγαθότητα και καλωσύνη! Αυτοί, λοιπόν, που ενώθηκαν εξ ολοκλήρου με το Άγιο Πνεύμα, έχουν εξομοιωθή με τον Χριστό! Διότι, αφού έγιναν άμεμπτοι και καθαροί στην καρδιά από τον Παράκλητο, είναι αδύνατο να παρουσιάσουν καρπούς κακίας, αλλά πάντοτε παρουσιάζουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος! Αυτή είναι η προκοπή της πνευματικής τελειότητος, που δίνει ο Δεσπότης Χριστός!!

 

3. Συμβαίνει, δηλαδή, μόλις κανείς ( από αυτούς τους τελείους )γονατίσει στην προσευχή, να γεμίζει η καρδιά του από Θεία Ενέργεια και η ψυχή του να χαίρεται μαζί με τον Κύριο, σαν νύμφη με τον Νυμφίο! Ο προφήτης Ησαΐας λέει: «Όπως χαίρεται ο νυμφίος με τη νύμφη, έτσι θα χαρή ο Κύριος μαζί σου»! Και από την προσευχή, συμβαίνει εκείνη την ώρα στον άνθρωπο, να φεύγει και η ψυχή μαζί με την προσευχή (=πνευματική έκσταση)!

 

Μελέτημα 22ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.