Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

ΑΓΑΠΗ, ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ, ΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


 

«… Να έχεις ακατάπαυστα κατά νου το άπειρο έλεός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξολογείς και να Τον ευχαριστείς, γιά όλα τα λυπηρά και αντίξοα του βίου.

Να προσέχεις τα δικά σου κρίματα και να συγχωρείς τα σφάλματα των άλλων, γιά να συγχωρήσει ο Θεός και τις δικές σου αμαρτίες.

Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις αληθινή αγάπη γιά τον πλησίον σου.

Να διατηρείς την ειρήνη και τη γαλήνη στην οικογένειά σου και με τους γνωστούς σου.

Να θυμάσαι συχνότερα τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις τηρείς, όπως και τα διατάγματα της Εκκλησίας…»!

 Άγιος Στάρετς Μακάριος της Όπτινα