Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Ο ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!!

 

 

«Οι άνθρωποι, ενεργούν περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με την πίστη... 

Γι’ αυτό και πελαγώνουν πολλές φορές...»!!

 Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης