Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΡΩΣΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!


 

«Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, είναι η Νέα Αρχή, είναι η “Καινή Κτίσις”!

Είναι η αποκατάσταση της φύσεως, την οποία ο Θεός παρέχει

αγαπητικά και ελεύθερα!»!!

πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ