Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΕΚ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ!


 

«Τούτ' ἐστί τό ζῆν, μή σεαυτῷ ζῆν μόνον!»!!

 «Αυτό σημαίνει το να ζης: Το να μην ζης μόνο γιά τον εαυτό σου!»!!

Μένανδρος