Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ!!

 

Ένας ιερεύς, όταν ήταν να δώσει εξετάσεις γιά την Παιδαγωγική Ακαδημία, επήγε να συμβουλευθή τον όσιο Γέροντα (Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη) στο Μοναστήρι του.

Εκείνος τον ερώτησε: «Εδιάβασες;».

«Ας πούμε γέροντα ότι εδιάβασα…», απήντησε αυτός.

«Από εδώ που θα κατεβής στη Δράμα, θα πας στον παπά-Σταύρο και θα του πεις, να κάνει μία παράκληση στον Άγιο Μηνά και να σου διαβάσει και μία ευχή. Μετά πήγαινε να δώσεις εξετάσεις. Θα στενοχωρηθής λιγάκι, αλλά θα περάσεις».

Όταν εβγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δεν πέρασε ο ιερεύς.

Μετά από λίγο καιρό όμως, η εφημερίδα έγραφε το εξής:

«Τα τέκνα απόρων πολυτέκνων, εισάγονται καθ’ υπέρβασιν εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει την βάσιν κατά τας εισαγωγικάς εξετάσεις».

Έτσι πέρασε στους επιλαχόντες, όπως του είχε προείπει ο Όσιος!