Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ!!

Ο Γέροντας Σιλουανός, είχε την γνώμη, πως κάθε αναζήτηση του Θεού ακολουθεί οπωσδήποτε κάποια εμπειρία του Θεού!

Ο Θεός, δεν ασκεί βία στον άνθρωπο, αλλά στέκεται με μακροθυμία δίπλα στην καρδιά και περιμένει ταπεινά, πότε θα Του ανοιχθή αυτή η καρδιά.

Ο Ίδιος ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο, πριν Τον αναζητήσει ο άνθρωπος! Και όταν, στην κατάλληλη στιγμή, εμφανισθή ο Θεός στον άνθρωπο, τότε μόνο γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεόν, στο μέτρο που του δόθηκε και μόνο τότε αρχίζει να αναζητά τον Θεόν, ο Οποίος μέχρι τότε κρύπτεται.

 

Πηγή: «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμ. Σωφρονίου Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ.