Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

«ΝΗΨΑΤΕ, ΓΡΗΓΟΡΗΣΑΤΕ· Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΥΜΩΝ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΩΣ ΛΕΩΝ ΩΡΥΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΖΗΤΩΝ ΤΙΝΑ ΚΑΤΑΠΙΗ» (Α’Πέτρου Ε’8’)!!!


 

«Ενεδρεύει ο εχθρός διάβολος, όπως το λιοντάρι στη φωλιά του, και κρύβει, γιά το κακό μας, παγίδες και δίχτυα από ακάθαρτους και ασεβείς λογισμούς... Αλλά και εμείς, αν δεν κοιμόμασθε, μπορούμε να του στήσουμε μεγαλύτερες και φοβερότερες παγίδες και δίχτυα και ενέδρες! Διότι η προσευχή, οι ψαλμοί, η αγρυπνία, η ταπεινοφροσύνη, η υπηρεσία προς τον πλησίον και το έλεος, η ευχαριστία και η ακρόαση των Θείων λόγων, γίνονται ενέδρα και παγίδα και λάκκος και μάστιγες και αγχόνη και δίχτυα γιά τον εχθρό!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος