Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Η I. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ (3/3)

  

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, ευρίσκεται εις τους νοτίους πρόποδας του όρους Ομβριανού, κλάδου του Χορτιάτη, πλησίον της κωμοπόλεως των Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι Σταυροπηγιακή Μονή και εκτίσθη προς τιμήν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, που μαρτύρησε το 304 μ.Χ., κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Η Μονή ιδρύθη από την Αγίαν Θεοφανώ, σύζυγον του Λέοντα του ΣΤ’ του Σοφού, το 888. Η μνήμη της Αγίας Αναστασίας τιμάται την 22αν Δεκεμβρίου.

Ευχαριστίες στον φωτογράφο μας, Γεώργιο.