Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

«Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ»!!!


 

Να αγωνίζεσαι, να μη μείνεις ποτέ, λόγω της αμελείας σου, μακριά από την Θεία Χάρι! Ούτε γιά μιά στιγμή! Εάν μπορέσεις να υπερνικήσεις το ολίσθημά σου και να υπερπηδήσεις το τείχος των εμπαθών λογισμών και τις αλλεπάλληλες βρωμερές προσβολές της πονηρίας των εχθρών, μη φανής αχάριστος στον Θεό, που σου έδωσε αυτή την δωρεά! Διότι λέγει ο Θείος Απόστολος:  "Οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί" (Α΄Κορινθ.ΙΕ΄10΄)!!! Η Θεία Χάρις, λοιπόν, χάρισε και σ' εμένα, το τρόπαιο της νίκης, και με ύψωσε παραπάνω από τις ακάθαρτες ενθυμήσεις, και με γλύτωσε από τον άδικο, δηλαδή τον διάβολο, και από τον παλαιό άνθρωπο!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος