Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ, ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


 

Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος, εις την ταφή του συμμετέσχε ο Άγιος Σάββας ο εν Καλύμνω, διότι τότε ήτο ιερεύς. Επί τρία ημερονύκτια αγρυπνούσε εις τον τάφον Του και συνωμιλούσε με τον  Άγιον  Νεκτάριον!

Κάποια στιγμή, μετά από ημέρες, εζήτησεν ο Άγιος Σάββας από την Γερόντισσα να μην τον ενοχλήσουν γιά σαράντα ημέρας,  κατά  τας  οποίας  θα  ευρίσκετο  έγκλειστος  εις  το κελλί του!

Μετά  σαράντα ημέρας, επήγε εις την Γερόντισσα και της δίδει μία Εικόνα του Αγίου Νεκταρίου (δεν είχε βέβαια ανακηρυχθή Άγιος ακόμη) και της  λέγει:

«Πάρε, γερόντισσα,  την  Εικόνα  του Επισκόπου Πενταπόλεως, και να  την  βάλης  εις  το  προσκυνητάρι»!

Είπεν, τότε,  η Γερόντισσα:

«Πώς  μπορώ, γέροντα,  να  βάλω  τον  Άγιον  εις  το  προσκυνητάρι,  αφού  δεν ξεύρομε ακόμη αν είναι Άγιος; Και ξέρεις ότι υπάρχουν επιτροπαί και Μητροπολίται που κάνουν ελέγχους. Μην εκτιθέμεθα, πάτερ Σάββα, και μας κλείσουν το Μοναστήρι…».

Και είπεν ο Άγιος Σάββας:

«Οφείλεις να κάμης υπακοήν! Πάρε, λοιπόν, αυτή την Εικόνα και να την βάλης εις το προσκυνητάρι και τας βουλάς του Θεού να μην τας περιεργάζεσθε!»!!

 

Πηγή: «Ο Άγιος Σάββας ο νέος ο εν Καλύμνω».Έκδοσις Ορθοδόξου Ιδρύματος «Ο Απόστολος Βαρνάβας».