Σάββατο 27 Μαΐου 2023

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ!!!


 

«Τί άλλο είναι η απλότητα, παρά η σύνεση!!

 Όταν τίποτε δεν σκέπτεσαι πονηρό,

 ούτε και να μηχανευθής πονηρά μπορείς!

 Όταν δεν επιτελείς κακά,

 ούτε να μνησικακείς μπορείς!

 Σε έβρισε κάποιος;

 Δεν πόνεσες!

 Σε κατηγόρησε κάποιος;

 Τίποτε δεν έπαθες!

 Σε φθόνησε; 

 Ούτε έτσι έπαθες κάτι!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος