Κυριακή 21 Μαΐου 2023

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!


 

Έλεγε ο αββάς Ησαϊας ότι, ο άνθρωπος οφείλει τα παρακάτω:

Πάνω απ' όλα, να αποκτήσει πίστη στον Θεόν!

Να αναζητεί συνεχώς και με πόθο τον Θεόν!

Να επιδιώκει:

Την κακοπάθεια!

Την ταπεινοφροσύνη!

Την αγνότητα!

Την φιλανθρωπία!

Την αγάπη σε όλους!

Την υπακοή!

Την πραότητα!

Την μακροθυμία!

Την υπομονή!

Την επιθυμία γιά τον Θεόν!

Να παρακαλεί συνεχώς τον Θεόν, με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη, και να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σ’ αυτά που ακολουθούν!

Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από τον Θεόν αδιάκοπα τη βοήθεια, γιά ό,τι φέρνει η κάθε ημέρα!

Γεροντικό