Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Ο Ι.ΝΑΟΣ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ!!! 

 

Το βασικό Ιερό Προσκύνημα στην Ναζαρέτ, στο οποίο πραγματοποιήθηκε το γεγονός του Ευαγγελισμού, είναι ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Οποίος ευρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του εορτασμού της Θεομητορικής Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Αγία Γη.

Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, γνωστός και ως Ιερός Ναός του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, είναι Ορθόδοξος Ναός και ευρίσκεται στη Ναζαρέτ. Με πιθανότερη αρχική ανέγερση κατά τη Βυζαντινή εποχή. Ξανακτίσθηκε κατά την εποχή των Σταυροφοριών και πάλι τον 18ο αιώνα, υπό τη διοίκηση του Ζαχίρ αλ-Ουμάρ, του Άραβα κυβερνήτη της Γαλιλαίας.

Γνωστός μεταξύ των Ορθοδόξων Αράβων της Γαλιλαίας (που αποτελούν το λογικό ποίμνιο (εις την περιοχή), του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων), ως Kniset el-Rûm (= «Εκκλησιά των Ρωμιών»), ο Ναός είναι κτισμένος πάνω από μία υπόγεια πηγή νερού, από την οποία, κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, η Θεοτόκος ελάμβανε νερό, επειδή κατοικούσε στην Ναζαρέτ. Ακόμα και σήμερα νερό από την πηγή κυλά μέσα στην κόγχη του Ναού, που παλαιότερα τροφοδοτούσε το γειτονικό Φρέαρ της Παρθένου Μαρίας, που ευρίσκεται σε απόσταση 140 μέτρων.

Ευχαριστίες στον φωτογράφο μας, Γεώργιο.