Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΕΚΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΝ ΑΓΑΠΗ!!

 

Είπε ο πατήρ Ιωήλ:

«Ο Χριστιανός δεν είναι καρπαζοεισπράκτορας!

Όταν σας αδικούν, έχετε δικαίωμα να ζητάτε δικαιοσύνη!

Μα είτε την ευρίσκετε, είτε όχι, οφείλετε να έχετε αγάπη και να συγχωρείτε!

Διότι το τέλειο είναι η αγάπη!

Ο Κύριος μία φορά, εζήτησε αδικούμενος δικαιοσύνη, γιά να την αγιάσει!

«Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;» (Ιωάνν. ΙΗ’23’)!!!