Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΤΗΡΙΟΙ ΦΟΒΟΙ!!!


 

«Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα,

να έχεις δύο τοίχους στη ζωή σου.

Δεξιά να έχετε έναν τοίχο,

τον φόβο του Θεού!

Αριστερά έναν άλλο τοίχο,

τον φόβο του θανάτου!

Η Αγία Γραφή λέει:

«Οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς δεξιὰ

οὐδὲ εἰς ἀριστερά» (Ιησούς του Ναυή Α΄7΄)!!!

Μόνον έτσι, λοιπόν, θα φθάσετε

μπροστά στον Θεόν!

Όταν έχετε στα δεξιά τον φόβο του

Θεού και αριστερά τον φόβο του

θανάτου, τότε δεν θα αμαρτάνετε!»!!

 

Γέρων Κλεόπας Ηλιέ ο Ρουμάνος