Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

ΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΑΠΟΛΑΒΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ!!!

5. Σκέψου το εξής: Έστω, ότι μπορείς να γίνεις μοναδικός Βασιλιάς σ’ όλη τη Γη και να εξουσιάζεις μόνος σου όλους τους θησαυρούς της Οικουμένης. Ας πούμε ακόμη ότι, η αρχή της Βασιλείας σου συμπίπτει με την αρχή της Δημιουργίας των ανθρώπων και το τέρμα της με τη συντέλεια, όταν αυτά τα ορατά και όλος ο κόσμος θα αλλάξουν και θα μεταποιηθούν. Πες μου λοιπόν τώρα, εάν ήταν να διαλέξεις, θα προτιμούσες αυτή την επίγεια Βασιλεία, αντί της Αληθινής και Σταθερής, που δεν έχει απολύτως τίποτε το παροδικό και φθαρτό; Εγώ θα απαντούσα πώς όχι, αν βέβαια έκρινες σωστά και σκεφτόσουν καλά το συμφέρον σου. Διότι λέει ο Κύριος: «Τί θα ωφεληθή ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του;». Και ξέρουμε ότι, η ψυχή δεν ανταλλάσσεται με τίποτε! Αφού και από όλο τον κόσμο και από την κοσμική Βασιλεία, αυτή μόνη της η ψυχή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, πόσο περισσότερο βέβαια η Βασιλεία των Ουρανών!! Λέμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία η ψυχή, διότι σε κανένα άλλο ορατό και υλικό ον δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός να δώσει την ένωση και την κοινωνία με το Πνεύμα Του! Ούτε στον Ουρανό, ούτε στον Ήλιο, ούτε στην Σελήνη, ούτε στ’ Άστρα, ούτε στην Θάλασσα, ούτε στην Γη, ούτε σ’ άλλο δημιούργημα απ’ όσα βλέπουμε, παρά μόνο στον Άνθρωπο, τον οποίον αγάπησε περισσότερο από όλα τα κτίσματα. Είναι, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη να προστρέξωμε εις τον Θεόν, να εξαρτήσωμε από Αυτόν τον εαυτό μας, να σταυρωθούμε ψυχικά και σωματικά και να πορευώμασθε σύμφωνα με όλες τις Άγιες Εντολές Του!

6. Άραγε σου φαίνεται δίκαιο, την φθαρτή τούτη δόξα και την προσωρινή βασιλεία και τα λοιπά πρόσκαιρα να τα αποκτούν όσοι τα επιθυμούν με πολλούς κόπους και ιδρώτες, ενώ το να βασιλεύει κανείς Αιώνια με τον Χριστό και να επιτύχει τα ανεκλάλητα εκείνα Αγαθά πρέπει να κατορθώνεται χωρίς κόπους;;;

7. Ποιά είναι η Οικονομία της Παρουσίας του Χριστού; Η επιστροφή και η αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως στον εαυτό της. Ο Χριστός, δηλαδή, έδωσε πάλι στην ανθρώπινη φύση το αξίωμα του πρωτοπλάστου Αδάμ, και ακόμη - ώ Θεϊκή και αληθινά μεγάλη χάρη!!! -, της δώρησε την Ουράνια κληρονομία του Αγίου Πνεύματος! Και αφού την έβγαλε από την φυλακή του σκότους, της έδειξε τον Δρόμο και την Θύρα της Ζωής, μέσα από τα οποία, μπορεί να εισέλθη μέσα στην Βασιλεία Του! Διότι λέει: «Ζητάτε και θα σας δοθή, κτυπάτε, και θα σας ανοιχθή!». Έτσι, η ψυχή αξιώνεται, εάν το θελήσει να έχει τον Χριστό Νυμφίο και Σύνοικο, με την Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος! Τί ανέκφραστη Αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο, που τον έπλασε κατ’ Εικόνα Του!!!

Μελέτημα 34ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.