Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ, ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ!!

 

Ο Παύλος Ευδοκίμωφ στο θέμα της ιερότητας της ύλης

των Ιερών Εικόνων, αναφέρει:

 

«Η Ιερή Εικόνα δεν είναι διόλου σάρκωση, δεν είναι ούτε τύπος,

αλλά σημείο ορατό της

Ακτινοβόλας Θείας Παρουσίας!

Η Εικόνα, είναι ένα από τα μυστηριακά

μέσα της Θείας Παρουσίας!

Θεωρείται κανάλι της Χάριτος,

με αγιαστική δύναμη,

τόπος των επιφανειών!»!

 

Παύλος Ευδοκίμωφ