Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

ΕΚ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ!!

«Ο ισχυρός έχει σκλάβους,

ο πλούσιος κόλακες

και ο σοφός φίλους!»!!

Ισοκράτης