Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΥΛΗ, ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ!!!


 

«Ποιά άλλη φυλή υπέφερε τόσα μαρτύρια γιά τον Χριστό;»!!!

Φώτης Κόντογλου