Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ


 

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κακό, τόσο φοβερό, όσο η αναρχία...

Όπως ακριβώς, δεν θα μπορούσε να υπάρξη τίποτε άλλο τόσο επικίνδυνο, όσο ένα πλοίο, που δεν έχει κυβερνήτη, διότι εύκολα καταποντίζεται...

Όπως, εάν απομακρύνης έναν στρατηγό από το στράτευμά του και μείνει αυτό δίχως αρχηγό, αυτό εύκολα παραδίδεται αιχμάλωτο στους εχθρούς...

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν εξαφανίσης τους Άρχοντες μίας πολιτείας, η ζωή μας θα γίνη χειρότερη από την ζωή των αγρίων θηρίων...»!!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος