Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΑΙ, ΧΡΥΣΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ!!

 

«Να έχουμε:

Αγώνα!

Προσευχή!

Πίστη!

Ταπείνωση!

Σεμνότητα!

Τιμιότητα!»!!

Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης