Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ!!!

 

<<Οι προσευχές και οι δεήσεις από μόνες τους δεν μας οδηγούν στην τελειότητα.

Στην τελείωση, μας οδηγεί ο Κύριος, που έρχεται και κατοικεί μέσα μας, όταν εμείς εκτελούμε τις εντολές Του!!

Και μία από τις πρώτες εντολές είναι, να γίνεται στη ζωή μας το Θέλημα, όχι το δικό μας αλλά, του Θεού!! Και να γίνεται με την ακρίβεια που γίνεται στον Ουρανό από τους Αγγέλους!! Γιά να μπορούμε και εμείς να λέμε:

Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, αλλ' όπως Εσύ!! «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ.ΣΤ΄10΄)!!!

Χωρίς, λοιπόν, τον Χριστό μέσα μας, οι προσευχές και οι δεήσεις οδηγούν στην πλάνη>>!!!

 

Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-1920)