Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Η ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΩΣ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ!!!

 

«Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται (=θηλυπρεπείς, ομοφυλόφιλοι) οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι»!!!

(A΄Κορινθ.ΣΤ΄9-10΄)