Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Η ΣΟΦΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ… ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΔΟΞΗΣ!!


 

 Ηρωτήθη (και πάλιν) ο πατήρ Ιωήλ:

«Πάτερ Ιωήλ, γιατί δεν φροντίζεις να γίνης Δεσπότης;»

 

(Και ο σοφός Γέρων απήντησεν:)

«Τί να κερδίσω από το Δεσποτιλίκι;

Δόξα ή χαρά;

Η εργασία μου εις τον Λόγον του Θεού μου δίνει πολλή χαρά.

Λοιπόν χαρά δεν υπάρχει λόγος να ζητήσω, διότι έχω.

Να ζητήσω δόξα;

Αλλ' αν έχης χαρά, τί να την κάνης την δόξα;

Αν πάλι δεν έχης χαρά, τί να σου κάνη η δόξα;»!!

 

Πηγή:

Β’. Χαρά-Δόξα.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.