Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ… ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ!!


 

Ερώτησις (προς τον πατέρα Ιωήλ) παρά Κληρικού:

«Πάτερ Ιωήλ, γιατί δεν σε κάνουν Δεσπότη;

Έπρεπε να είχες προ πολλού πάρει αυτό το αξίωμα!»

 

(Και ο ευλογημένος Γέρων απήντησεν:)

«Τί έχει σημασία, το  α ξ ί ω μ α   ή  η  Α ξ ί α;;»

 

(Σκεπτόμενος ο Κληρικός είπεν:)

«Η Αξία βέβαια».

 

(Και επεσφράγισε ο Γέρων Ιωήλ:)

«Αί, λοιπόν, ας φροντίσωμε να αποκτήσωμε Αξία και όχι αξίωμα»!!

 

Πηγή:

Δ’. Αξία και αξίωμα.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.