Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

«Ο ΘΕΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΥΚΛΟΥΣ» (γ.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)!!!

 

«Ο Θεός λέει την τελευταία λέξη!!!

Το πότε θα την πη, είναι δικό Του θέμα!

Την τελευταία λέξη πάντοτε την λέει ο Ουρανός!!!

 

Ο Θεός γράφει κύκλους!

Ο Δάκτυλος της Θείας Δικαιοσύνης γράφει κύκλους!

Δεν γράφει καμπύλες!

Αλλά επειδή η ζωή μας είναι μικρή, δεν βλέπουμε τον κύκλο,

βλέπουμε την καμπύλη και καμμιά φορά σκανδαλιζόμασθε…

 

Θα γράψη τον κύκλο ο Θεός αργότερα!!!

Τότε που θέλει Εκείνος!!!»!!!

 

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989)