Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΜΑΣ!!!


 «Δεν κάνει να θυμώνωμε εναντίον εκείνων, που μας προκαλούν λύπη, διότι είναι οι καλλίτεροι ευεργέτες μας!»!!
Στάρετς Βαρσανούφιος της Όπτινα