Κυριακή 7 Ιουλίου 2024

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟΦΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!!

 

«Κάνει το ίδιο σφάλμα, και εκείνος που δεν μαλώνει τους φταίχτες και εκείνος που είναι υπερβολικός στις τιμωρίες!»!!!

Μέγας Βασίλειος