Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

1453

Η 29η Μαΐου 1453 δεν είναι μόνο μια αποφράδα μέρα για τον Ελληνισμό. Είναι μιά ημερομηνία σταθμός γιά την παγκόσμια ιστορία, καθώς με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πέφτει στα χέρια των Τούρκων και καταρρέει, η Μεγάλη Χριστιανική Αυτοκρατορία, με ιστορία χιλίων και πλέον ετών...