Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

1453

 

Η 29η Μαΐου 1453 δεν είναι μόνο μία αποφράδα ημέρα γιά τον Ελληνισμό, είναι και μιά ημερομηνία σταθμός γιά την Παγκόσμια Ιστορία, καθώς με την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, πέφτει στα χέρια των Τούρκων και καταρρέει, η Μεγάλη Χριστιανική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου, με ιστορία χιλίων και πλέον ετών...