Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Ο ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ «ΚΑΛΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΣ».


«Τον πραγματικό ποιμένα, αυτό που τον φανερώνει είναι η γνήσια αγάπη του. Από αγάπη, άλλωστε, ο Καλός Ποιμήν, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, εσταυρώθη»!!!

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης.
          Κλίμαξ «Εις τον Ποιμένα»,24.

      Η αγάπη είναι, πράγματι, το επιστέγασμα και η κορωνίδα όλων των αρετών!!!
      Και αν, αυτή η μεγίστη των Αρετών, πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε σωστό Χριστιανό, πολύ περισσότερο τους πνευματικούς πατέρες και τις πνευματικές μητέρες, στην ενάσκηση των καθηκόντων τους, διότι και γνήσιοι μιμητές του Χριστού οφείλουν να αποδεικνύονται και για τα λογικά πρόβατα της ιδικής Του ποίμνης πρέπει με ειλικρινή αγάπη και αυτοθυσία να εκδαπανώνται μέχρι τέλους!!!