Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΜΗΝ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝΟΥΜΕ!!!


«Τέκνον, μ περ πολλ στωσαν α πράξεις σου…»!!!

(Σοφία Σειράχ ια’ 10)


Πόσο μεγάλος λόγος!!!
Πόσο άσχημο πράγμα η πολυπραγμωσύνη…
Ο σοφός αυτός διδάσκαλος της Παλαιάς Διαθήκης, με τόσο απλό και λιτό και εμπνευσμένο τρόπο μας συμβουλεύει, να την αποφεύγουμε τελείως!!

Άλλωστε, και η σοφή εμπειρία του Λαού μας αυτό δεν μας διδάσκει;;; Ας θυμηθούμε την ωραία παροιμία: «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης»…!