Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

«ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΑΡΧΕΣΘΕ»!!!


«Ο,τιδήποτε και εάν αρχίζει ο άνθρωπος είτε έργο είτε ομιλία είτε κάτι άλλο, το σωστό είναι, να αρχίζει με προσευχή προς τον Θεόν και να καταλήγει με ευχαριστία εις Αυτόν»!!!


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ε.Π.Ε. 1,74.Αιώνιος Αγιογραφικός Λόγος, τον Οποίον όλοι οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας επαναλαμβάνουν, ευκαίρως ακαίρως, επειδή η σημασία του είναι καθοριστική !!!
Όντως, μόνο με την ευλογία του Θεού ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινάει την κάθε εργασία του και ασφαλώς, την κάθε ημέρα του, για να είναι βέβαιος  ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε θετικό!!
Εννοείται, βέβαια, ότι, τα έργα μας και η καθημερινότητα μας οφείλουν να είναι  αγαθά και έντιμα, και να πραγματοποιούνται με βαθειά ταπείνωση, ειλικρινή προσπάθεια και ανιδιοτελή αγάπη, προς Δόξαν Θεού!!!
Τότε, θα μας πληροφορεί και θα μας αναπαύει η συνείδηση μας, και όλα θα καταλήγουν (και τα έργα μας και η καθημερινότητά μας), με δοξολογία προς τον Επουράνιο Πατέρα μας!!!