Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Ο ΘΕΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ!!


 

«Δασκάλα, να φέρνεις στο μυαλό σου τα παιδιά,

όπως κάθονται στα θρανία τους

και να κάνεις προσευχή γι’ αυτά»!!