Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ!!


 

«Η επιστήμη της Παιδαγωγίας, σ’ όλους τους βαπτισμένους Λαούς, απαραίτητα πρέπει να συμβαδίζει με την Επιστήμη του Χριστού. Εάν η διαπαιδαγώγηση χωρισθή από την Επιστήμη του Χριστού, δεν χάνεται η Επιστήμη του Χριστού, αλλά η διαπαιδαγώγηση και οι πραγματικοί άνθρωποι...»!!

 Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956)