Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

«ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΥΠΟΘΗΚΑΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» (γ.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)!!


 

«Όταν ο άνθρωπος δεν είναι με τον Θεόν, τότε,
πάντοτε, γίνεται παιχνίδι του διαβόλου...
Ο διάβολος παίζει μαζί του και 
την μία του γεμίζει την ψυχή με ακάθαρτους λογισμούς,
την άλλη του βομβαρδίζει την καρδιά με κακές επιθυμίες, άλλοτε πάλι πυρώνει την γλώσσα του με βρισιές
και άλλοτε τον παρακινεί σε συκοφαντία,
σε καταλαλιά,
σε κλοπή,
σε ασωτία
και σε κάθε άλλη
κακή πράξη...»!

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς