Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

«ΝΟΥΣ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ, Ο ΟΡΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»!!

 

«Αν ο Μωϋσής, προσπαθώντας να πλησιάση την φλεγομένη βάτο εμποδίζεται, μέχρις ότου λύσει τον ιμάντα των υποδημάτων του, πώς εσύ που θέλεις να δης τον Θεόν, που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια, και να συνομιλήσης μαζί Του, δεν θα λύσης και δεν θα απομακρύνης κάθε εμπαθή σκέψι;»!!

Άγιος Νείλος ο Ασκητής