Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Ο ΠΟΛΥΜΟΧΘΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ.


 

«Μην πεις, ότι δεν μπορεί να κυνηγάει τις ηδονές ο πτωχός, επειδή δεν έχει τα μέσα...

Γιατί μπορεί κανείς, με τη σκέψη του και μόνο, να κυνηγάει, ακόμη πιο άθλια, τις ηδονές»!!

Όσιος Μάρκος ο Ασκητής