Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ!!!

 

Την σημερινή ημέρα, η Αγία Εκκλησία μας, αφιερώνει εις την ένδοξη είσοδο του Κυρίου μας εις τα Ιεροσόλυμα, ολίγας ημέρας μετά το μεγάλο Θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου!

Όπως ήταν φυσικό, οι Ιεροσολυμίτες έχοντας πληροφορηθή το συγκλονιστικό Θαύμα της Αναστάσεως του Δικαίου Λαζάρου (παρ’ ότι αυτός ήτο ήδη τετραήμερος και ενταφιασμένος νεκρός!!), εξήλθαν της Ιεράς Πόλεως, διά να υποδεχθούν τον Μεγάλο Θαυματουργό Κύριο Ιησού Χριστό, στρώνοντας εις την οδό από όπου περνούσε, επάνω σε ένα ονάριο, κλάδους βαΐων και φοινίκων, και κραυγάζοντας δοξαστικάς φωνάς επευφημίας, με πρωτοστατούντα τα μικρά παιδιά!

Όλη αυτή η συγκλονιστική υποδοχή, ετάραξε πολύ βαθειά τους άρχοντας των Εβραίων , οι οποίοι, από φθόνο και φόβο, αποφάσισαν τελεσίδικα να εξοντώσουν τον Κύριο…

Ήταν δε τόσο μεγάλη η πνευματική τους τύφλωσι, ώστε εσκέφθηκαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, διά να μη διαφημίζεται το πρωτάκουστο Θαύμα…

Ο Κύριος, όλας αυτάς τας εκδηλώσεις, τόσο τας επευφημίας όσο και τα σκοτεινά σχέδια  των εχθρών Του, τας αντιμετώπιζε με μεγαλοθυμία αλλά και θλίψι, γνωρίζοντας ότι, σε πολύ ολίγας ημέρας, τα «Ωσαννά», θα μετετρέποντο σε, «Σταύρωσον Αυτόν»…

Από το βράδυ της ιδίας ημέρας (της Κυριακής των Βαΐων), αρχίζουν αι ιεραί Ακολουθίαι  του Νυμφίου!

"Δρομοκήρυξ"