Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ!!

 

Είπε γέρων:

 «Βλέπουμε πολλές φορές ένα άνθρωπο να αμαρτάνει. Λυπείται και μετανοεί πραγματικά, εξομολογείται και έτσι έχει την Θεία παρηγοριά. Και όταν δεν νοιώθει αυτή την παρηγοριά, τότε πρέπει να καταλάβει ότι, κάτι τον πειράζει μέσα του.

Και αυτό που τον πειράζει λέγεται «λογισμός», οπότε πρέπει να πάει άμεσα να τον εξαγορευθή στον γέροντα και τότε πάλι έρχεται η παρηγοριά»!!