Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!

 

Απευθυνόμενος προς ιερείς.

Απόσπασμα ποιμαντορικής εγκυκλίου 2, 28 Ιουλίου 1967.

 

«Επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή σας

εις την κρισιμότητα των καιρών,

τους οποίους διερχόμεθα.

Οι καιροί είναι χαλεποί.

Αι ηθικαί αξίαι διέρχονται κρίσιν.

Ο πρακτικός υλισμός λαμβάνει διαστάσεις.

Η αισθησιακή ζωή αποτελεί όνειρον.

Η πίστις βάλλεται.

Αι αιρέσεις ογκούνται…

 

Θέλω να έχωμεν αγάπην,

να ευφραίνεσθε όταν με βλέπετε

και να σκιρτώ όταν σας βλέπω.

Να με βλέπετε ως Πατέρα και Αδελφόν

και να σας βλέπω ως τέκνα αγαπητά

και ως αδελφούς γνησίους»!!

 

Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας