Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

ΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ!

 

«Τρία πράγματα χρειάζονται γιά  την μόρφωση

και την ψυχική καλλιέργεια των ανθρώπων:

Η φύση, η μάθηση και η άσκηση.

Το πρώτο προσφέρεται.

Τα άλλα δύο κατακτώνται»!!

Αριστοτέλης