Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Η ΑΦΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΠΑΘΕΙΑΣ!!


 

«Όπως η άνοιξη ανακινεί τα φυτά  να βλαστήσουν, 

έτσι και η απάθεια  ανακινεί το νου προς τη  γνώση των όντων!»!!

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος