Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

ΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ…

 

 <<Ω, αν βλέπατε τον διάβολο πώς κινείται… Δεν τον έχετε δει, γι’ αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα... Κάνει το πάν, γιά να μην βοηθηθή ο άνθρωπος… Το έχω παρατηρήσει στο Καλύβι, όταν συζητώ με προσκυνητές.

Μόλις φθάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, γιά να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε, ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι την Σκήτη ή να βλέπουν κάτι, και «κανονίζει» να έλθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως, γιά να αλλάξω θέμα και να μην υπάρξει όφελος... Διότι, όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και επειδή  βλέπει,  ότι  θα  πάθη  ζημιά,  στέλνει  κάποιον  ακριβώς  στο  πιο ευαίσθητο σημείο, γιά να με διακόψει.

«Έ, Πάτερ, από που να μπούμε;», φωνάζει.

«Πάρτε λουκούμια και νερό, και ελάτε από εκεί», τους λέω.

Άλλοι μπαίνουν εκείνη την στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, διότι πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ, αρχίζουν και την κουβέντα «από πού είσαι κ.λπ.»... Οπότε είμαι αναγκασμένος, να αρχίσω πάλι από την αρχή…

Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω άλλος:

«Ε, πάτερ Παΐσιε, που μένεις;».

«Από εδώ είναι η πόρτα;».

Άντε ξανά να σηκωθής...

Βρε τον πειρασμό…

Έξι - επτά φορές μία ημέρα, μου  έκανε  το  ίδιο,  μέχρι  που  αναγκάσθηκα  και  έβαλα  μερικούς... φρουρούς. «Εσύ κάθησε εκεί και κοίταζε να μην έλθη κανένας από εκεί. Εσύ κάθησε εδώ, μέχρι να τελειώσω την δουλειά μου». Έξι - επτά φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν, και τα “ταγκαλάκια” πάλι να δημιουργούν σκηνές...

Βρε τον πειρασμό τί κάνει…

Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθή λίγο από κάτι, “τακ”, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό; “Τακ”, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες... Ο άνθρωπος, αν μάθη πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγή από πολλά πράγματα.>>!!

 

 

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994)