Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΦΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ!


«Χωρίς τις μικρές πέτρες,

οι μεγάλες δεν μπορούν να αρμολογηθούν.

Ούτε τα αγκωνάρια να ισοζυγισθούν.»!!

Πλάτων