Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Ο ΑΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ!!


 

 

Ο Πατριάρχης της Σερβίας Παύλος, αρνούνταν πολλές φορές να πάρει το μισθό του

και αρκούνταν στη σύνταξη που είχε ως πρώην Επίσκοπος Ράσκα και Πρίζρεν.

Τα ρούχα του και τα παπούτσια του, τα διώρθωνε μόνος!!

Του έμεναν και χρήματα από τη μικρή του σύνταξη, τα οποία έδινε στους πτωχούς και σε άλλες αγαθοεργίες!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος