Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

ΑΠΛΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ!!


 

«Δεν πρέπει να αντιστεκόμασθε

στον προκλητικό άνθρωπο

με επιθετικά λόγια,

διότι η αντίσταση αυξάνει το κακό...

 Όπως λέγει ο αββάς Δωρόθεος,

ο καλός κολυμβητής περνά κάτω από το κύμα»!!

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ