Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

«Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΠΥΡ» (Εβρ. ΙΒ’29΄)!!!

 


 

O Θεός είναι φωτιά που θερμαίνει και φλογίζει την καρδιά! Εάν νοιώσουμε στην καρδιά μας ψυχρότητα, ας επικαλεσθούμε τον Κύριον, διά να έλθη να μας θερμάνει, εμπνέοντάς μας αγάπη προς Αυτὸν και προς τον πλησίον μας!»!!
Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ