Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ!!

 

 

«Να έχεις ακατάπαυστα στο νου σου,

τo Άπειρο Έλεός Του!

Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου,

να Τον δοξολογείς και να Τον ευχαριστείς,

γιά όλα τα λυπηρά και αντίξοα του βίου σου»!!

 

Άγιος Στάρετς Μακάριος της Όπτινα.