Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΙΣ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ!!

 

 

Ο Θεός, από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος, ζητάει:

Από την ψυχή του, την ορθή πίστη!

Από την γλώσσα του, την αλήθεια!

Και από το σώμα του, την σωφροσύνη! 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος